Projektowanie

Nasza żaglownia posiada dwa programy do projektowania – Prosail oraz SmarAzure. Daje nam to możliwość zbudowania każdego żagla. Nasze projekty konsultujemy z najlepszymi projektantami z całego świata. Jesteśmy wyposażeni w najnowsze narzędzia do budowania i optymalizowania kształtu, jeszcze na etapie obróbki komputerowej.

 

FLOW2 i FLEX to potężne narzędzia pomagające poprawić zrozumienie aerodynamiki i strukturalnych aspektów projektowania żagli, oraz zoptymalizować ich konstrukcję. Zarówno pod względem formy, jak i struktury, co ostatecznie prowadzi do produkcji gładszych i szybszych żagli.

 

FLOW2 jest solidnym narzędziem do analizy aerodynamicznej, które umożliwia sprawdzenie sił generowanych przez proponowane konstrukcje żagla. Następnie optymalizację tych wyników, modyfikując kształt i wykończenie formy.

 

FLEX to unikalne i innowacyjne narzędzie, które analizuje złożoną interakcję między siłami wiatru i żagla, w połączeniu z wybranymi materiałami żaglowymi i ich charakterystyką konstrukcyjną. Wynikiem tego uzyskujemy możliwość analizy odkształcenia pierwotnego kształtu formy konstrukcyjnej względem wiatru.

 

 

Każdy projekt jest przygotowywany indywidualnie do potrzeb Naszego klienta
Ważne dla Nas jest sprawdzenie wszystkich niezbędnych wymiarów,

ułatwi to i przyspieszy znacząco przygotowanie projektu i końcowej wyceny